โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม ต.เมืองเก่า

 

นางนิสสัย   ปรีพูล

ตำแหน่ง  ผอ.รพ.สต. ดอนบม

 

นางวริศรา  ระวิระ

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางสุมาลี   ลารังสิต

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางฉวีวรรณ  วิมลสุรนาถ

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

นางสมร  น้อยธรรมศักดิ์

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางอนุชิดา  ใสบาล

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางแสงระวี   อุปสัย

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นางสาวจิรพรรณ  กลางคาร

ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานทันตสาธารณาสุขชำนาญงาน

  

นางพิไล   ประกอบแสง

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

 

นางสาวพัชรา  นาคะหงษ์

ตำแหน่ง  พนักงานบันทึกข้อมูล

 

นางสังวาร  ทนกำ

ตำแหน่ง  ผู้รับเหมาทำความสะอาด

 

 

 

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  6,694
Today:  12
PageView/Month:  85

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com